Sunday, November 21, 2010

baru kau tahu langit tu tinggi .

heyh budak 140cm ..
kau cuma diri kau yang tak mengerti apa apa kemahuan kau .
kau tak bijak dalam menempuhi dunia kau yang penuh dengan helah tipu daya .
kini kau sedar yang kau memerlukan diri kau untuk kau menjadi diri kau sebaiknya .
diri kau untuk kau .
jangan sesekali kau binasakannya .

No comments:

Post a Comment